HAI KARATE "Hai Lights"

Original Hai Karate :30 second spot.

Hai Karate
Lime Assembly Line

Hai Karate
Oriental Lime

Hai Karate
Fran Tarkington in Yankee Stadium

Hai Karate
Desert Proving Ground

Hai Karate
Traveling Salesman and the Farmer's Daughter

Hai Karate
Surfer

Hai Karate
Oriental Spice in Marrakesch!

Hai Karate Bobby Riggs #1

Hai Karate Bobby Riggs #2

Hai Karate Primate Testing Institute

Hai Karate Line Extension: "Rated X"